• Chi tiết dự án

Thư mời tài trợ cho Hội thảo về Kháng kháng sinh

Hoạt động

Thư mời tài trợ cho Hội thảo về Kháng kháng sinh (đã kết thúc)

Thư mời tài trợ cho Hội thảo về Kháng kháng sinh (đã kết thúc)

Viện Sức khỏe môi trường và Phát triển bền vững kính mời Quý cơ quan, đơn vị tham gia và tài trợ cho Hội thảo về lĩnh vực Kháng kháng sinh đã được điều chỉnh bổ sung thông tin thời gian tổ chức Hội thảo và thông tin số tài khoản nhận tài trợBài viết cùng chuyên mục

 Nhận báo giá tốt