• Chi tiết dự án

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo Kháng kháng sinh: Xu hướng hiện tại - Định hướng tương lai

Hoạt động

Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội thảo Kháng kháng sinh: Xu hướng hiện tại - Định hướng tương lai

Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội thảo Kháng kháng sinh: Xu hướng hiện tại - Định hướng tương lai

Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền vững (IEHSD) xin thông báo lùi thời gian tổ chức Hội thảo Kháng kháng sinh: Xu hướng hiện tại - Định hướng tương lai

Với mục tiêu chính nhằm cung cấp thông tin về tình hình kháng kháng sinh tại bệnh viện và cộng đồng, đồng thời khuyến khích các tham gia thảo luận để đưa ra góp ý và tìm ra các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu gánh nặng do kháng kháng sinh, đặc biệt là vi khuẩn kháng carbapenem tại Việt Nam, Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền vững (IEHSD) sẽ phối hợp với trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức Hội thảo "Kháng kháng sinh: Xu hướng hiện tại - Định hướng tương lai” vào ngày 19/7/2023.

 

Tuy nhiên, thời gian tổ chức Hội thảo trùng với thời điểm cơn bão số 1 đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc nước ta, trong đó có tỉnh Thái Bình. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho Quý đại biểu tham dự cũng như công tác tổ chức cho buổi Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo xin phép được thay đổi thời gian tổ chức như sau:

Thời gian tổ chức: từ 09 giờ 00, thứ Ba, ngày 01/8/2023.

Địa điểm tổ chức, thành phần các Quý cơ quan, đại biểu tham dự, chương trình Hội thảo vẫn giữ nguyên như Giấy mời của Viện IEHSD đã gửi tới các Quý cơ quan, đại biểu.

Viện IEHSD xin thông báo để các Quý cơ quan, đại biểu biết và sắp xếp công việc tham dự Hội thảo "Kháng kháng sinh: Xu hướng hiện tại - Định hướng tương lai".

Viện IEHSD kính mong Quý cơ quan thông cảm vì sự thay đổi này.

Trân trọng cảm ơn.Bài viết cùng chuyên mục

 Nhận báo giá tốt