Giới thiệu

Giới thiệu

27/12/2021 3:27:45 PM | 1908

Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền vững (IEHSD) được thành lập năm 2013 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua quá trình hoạt động và phát triển, IEHSD tập hợp một mạng lưới các chuyên gia hàng đầu từ các Viện nghiên cứu và Trường đại học chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế công cộng, nông nghiệp, trên khắp Việt Nam.

Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Viện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) và Bộ Công an (MPS) phê duyệt ngày 26/4/2013. IEHSD đã và đang tập trung vào nghiên cứu, đào tạo và cung cấp các dịch vụ về sức khỏe môi trường và chương trình phát triển bền vững thông qua sự điều phối liên ngành và các hành động liên ngành hướng tới sức khỏe con người.

Lịch sử hình thành

Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền vững (IEHSD) là một tổ chức khoa học công nghệ. IEHSD được chính thức thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số 227/QĐ-LHHVN, ngày 09/4/2013 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam. Các lĩnh vực khoa học và công nghệ của Viện đã được Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) và Bộ Công an (MPS) phê duyệt ngày 26/4/2013. IEHSD đã và đang tập trung vào nghiên cứu, đào tạo và cung cấp các dịch vụ về sức khỏe môi trường và chương trình phát triển bền vững thông qua sự điều phối liên ngành và các hành động liên ngành hướng tới sức khỏe con người. IEHSD đã phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Trung tâm Nghiên cứu Y tế Công cộng và Hệ sinh thái (CENPHER), và Viện Thú y (NIVR), Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và Mạng lưới Một Sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN) để thực hiện nghiên cứu liên ngành về đánh giá nguy cơ sức khỏe liên quan đến thâm canh nông nghiệp, sản xuất chăn nuôi, nước sạch, vệ sinh môi trường và phát triển cộng đồng. IEHSD đã tích lũy được một số thành tích ấn tượng và tạo dựng được uy tín vững chắc trong phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm; nghiên cứu về kiến thức, thái độ và thực hành của nông dân và nhân viên y tế công cộng; và các chương trình can thiệp sức khỏe cộng đồng.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một viện nghiên cứu và phát triển hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe môi trường và phát triển bền vững để cải thiện sức khỏe con người, động vật và thực vật hướng tới sự phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là hợp tác và trao quyền cho các chuyên gia khoa học hàng đầu để xác định các giải pháp địa phương cho các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và cung cấp các dịch vụ về sức khỏe môi trường, và chương trình phát triển bền vững có khả năng mở rộng trên toàn quốc, sau đó giới thiệu các giải pháp này lên các diễn đàn toàn cầu.

Chức năng, Nhiệm vụ

Các lĩnh vực nghiên cứu chính đang tập trung vào các lĩnh vực sức khỏe và phát triển, đặc biệt chú trọng đến môi trường và nông nghiệp.

1. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ bao gồm các lĩnh vực y tế, bảo vệ sức khỏe con người, cải thiện môi trường, xử lý chất thải, chất độc hại, bảo vệ đa dạng sinh học, thích ứng với biến đổi khí hậu, biến đổi hệ sinh thái, an ninh lương thực, giảm nghèo năng lượng và phát triển bền vững.

2. Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn, phản biện xã hội, truyền thông và thực hiện dự án, xây dựng chương trình, phổ biến chính sách pháp luật và trình độ giáo dục đại học trong lĩnh vực sức khỏe môi trường, lao động, giao thông, nông nghiệp, sức khỏe toàn cầu và phát triển bền vững.

3. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác ở cấp quốc gia và toàn cầu để thực hiện sứ mệnh của Viện.


Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức IEHSD


Ban lãnh đạo viện

Các thành viên chủ chốt của IEHSD có nền tảng đa dạng, bao gồm kiến thức và chuyên môn sâu rộng trong các lĩnh vực Một Sức khỏe, kinh tế, giới, đào tạo, truyền thông và chuyển đổi kiến thức. Cùng với đội ngũ nhân viên chính thức, IEHSD còn duy trì một đội ngũ tình nguyện viên quốc tế và thực tập sinh Việt Nam. Những người này mang đến IEHSD những chuyên môn từ các lĩnh vực và các nước khác nhau. IEHSD cũng đã xây dựng một mạng lưới cộng tác viên mạnh mẽ trên khắp cả nước với chuyên môn trong lĩnh vực Một Sức khỏe, nông nghiệp, biến đổi khí hậu và các lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

TS. BS. Phạm Đức Phúc

TS. BS. Phạm Đức Phúc

Viện trưởng

TS. Phạm Đức Phúc có bằng bác sỹ Y khoa của Đại học Y Hà Nội (1995) và bằng Thạc sĩ Y tế Quốc tế của Đại học Copenhagen (2003). Ông lấy bằng Tiến sĩ (tháng 12 năm 2011) tại Viện Y tế Công cộng và Nhiệt đới, Đại học Basel Thụy Sĩ - nơi ông tập trung vào vấn đề sử dụng nước thải và chất thải trong nông nghiệp ở Việt Nam cũng như những nguy cơ về sức khỏe và tác động đến môi trường.

TS. Đinh Xuân Tùng

TS. Đinh Xuân Tùng

Phó Viện trưởng

TS. Đinh Xuân Tùng có bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch, bằng Thạc sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên của Đại học Khoa học sự sống Na Uy và ông lấy bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Thế giới của Bulgaria.

 Nhận báo giá tốt