• Tin tức

https://iehsd.vn/uploads/data/5258/docs/iff-6021.pdf

Tin tức

Bản tóm tắt chính sách Sử dụng kháng sinh trong ngành y tế - Cơ hội và thách thức giảm gánh nặng kháng kháng sinh

Bản tóm tắt chính sách này tập trung phân tích thực trạng về quản lý, sử dụng kháng sinh, khó khăn thách thức và những đề xuất kiến nghị được các đại biểu trao đổi trong hội thảo này.

Bản tóm tắt chính sách Sử dụng kháng sinh trong ngành y tế - Cơ hội và thách thức giảm gánh nặng kháng kháng sinh

Nhằm có đánh giá tổng quan về thực trạng, những cơ hội và thách thức trong tiến trình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về kháng kháng sinh; quản lý sử dụng kháng sinh trong y tế, cũng như thu thập các khuyến nghị trong việc ban hành hướng dẫn về kháng kháng sinh sử dụng trong các bệnh viện và cơ sở y tế. Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển bền vững (IEHSD) cùng với Mạng lưới Một sức khỏe các Trường Đại học Việt Nam (VOHUN) đã tổ chức hội thảo “Kháng kháng sinh: Cơ hội và thách thức”, với sự tham gia của 79 đại biểu đến từ Bộ Y tế, các bệnh viện, trường đại học, và các viện nghiên cứu.

Quý vị quan tâm có thể tải Bản tóm tắt chính sách tại đây.

 Nhận báo giá tốt