GIỚI THIỆU

Viện Sức khỏe Môi trường và phát triển bền vững (IEHSD) được thành lập năm 2013 trực thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA). Qua quá trình hoạt động và phát triển, IEHSD tập hợp một mạng lưới các chuyên gia hàng đầu từ các Viện nghiên cứu và Trường đại học chuyên ngành trong các lĩnh vực y tế công cộng, nông nghiệp, trên khắp Việt Nam.

IEHSD có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai các nghiên cứu liên ngành Một sức khỏe, đào tạo và phân phối các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sức khỏe môi trường và phát triển bền vững.

Mạng lưới chuyên gia của IEHSD đến từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), Trung tâm Nghiên cứu Y sinh và Sinh thái – Đại học Y tế Công cộng Hà Nội (CENPHER), Đại học Y Hà Nội (HMU), Viện Quốc gia Nghiên cứu thú y (NIVR), Đại học Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) và Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN).

Hoạt động

Dự án

IEHSD có nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng và triển khai các nghiên cứu liên ngành Một sức khỏe, đào tạo và phân phối các dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sức khỏe môi trường và phát triển bền vững.

Đào tạo

IEHSD tập hợp đội ngũ chuyên gia đào tạo nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Một sức khỏe, y tế công cộng, nông nghiệp, sức khỏe môi trường, quản lý nguy cơ sinh học áp dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại. 

Thực địa

Các hoạt động nghiên cứu thực địa, khảo sát, truyền thông và xây dựng năng lực được IEHSD chủ trì và phối hợp triển khai với các đối tác trong nước và quốc tế nhằm đem lại hiệu quả cho các hoạt động can thiệp y tế, Một sức khỏe.

Hình ảnh hoạt động

Đối tác, nhà tài trợ